vrijdag 22 maart 2019

Leegstandswet gemeente Amstelveen

Wilt u een koophuis tijdelijk gaan verhuren in de gemeente Amstelveen? Dan moet u rekening houden met de regelsd van huren onder de Leegstandswet gemeente Amstelveen. Welke dat precies zijn, kan een makelaar u vertellen.

Verhuur onder Leegstandswet
Het verhuren van een koopwoning kan heel gunstig zijn als uw huis al een tijd te koop staat en de verkoop nog niet opschiet. Maar ook voor het verhuren van sloop- en renovatiewoningen verleent de gemeente Amstelveen vergunningen. Dat doen gemeentes om leegstand te voorkomen, huurders aan woonruimte te helpen en de eigenaar van de woning in de kosten tegemoet te komen. Voor het verhuren van uw koopwoning heeft u wel een leegstandswetvergunning Amstelveen nodig. Dat is niet alleen van belang voor de gemeente, maar ook voor uzelf: hiermee voorkomt u namelijk dat een huurder gebruik wil maken van de huurdersrechten en daardoor – bij verkoop van de woning -  niet zomaar uit uw woning vertrekt. Voor u is het juist belangrijk dat u de woning bij verkoop zo snel mogelijk op kunt leveren.

Vergunning aanvragen Amstelveen
In Amstelveen vraagt u een vergunning aan door het ingevulde formulier “Aanvraag vergunning en verlenging tot tijdelijke verhuur van een leegstaande woonruimte” op te sturen naar de gemeente (Afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen, Postbus 4, 1180 BA Amstelveen). U moet daarbij kunnen aantonen dat de woning niet voor andere doelen gebruikt kan worden, dat het huis bewoond zal worden en dat de woning op dit moment leeg staat. De kosten vergunning Amstelveen bedragen € 73,65. Als uw aanvraag compleet is ingediend, duurt de procedure maximaal acht weken.

Wilt u zeker weten dat u het formulier juist heeft ingevuld, de goede papieren opgestuurd heeft én een waterdicht contract opstelt voor verhuren onder Leegstandswet Amstelveen? Via deze link neemt u vrijblijvend en kosteloos contact op met een lokale makelaar.

Gratis advies bij verhuren

 Hulp nodig bij verhuren? Klik hier voor vrijblijvend advies!

Nieuws

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Retailagenda voor terugdringen leegstand

Minister Kamp van Economische Zaken gaat samen met gemeenten, mkb en partijen als Rabobank een retailagenda opzetten. Doel van deze agenda is het terugdringen van leegstand in de retailsector. De leegstand stijgt onder andere door het opkomen van webwinkels, verandering...

10-11-2014 Nieuws

Read more

Woningeigenaren krijgen meer mogelijkhed…

Het kabinet wil de doorstroming op de woningmarkt stimuleren door woningeigenaren meer mogelijkheden te geven om tijdelijke huurcontracten te sluiten. Het wordt hierdoor mogelijk een huurcontract voor 2 jaar af te sluiten. Ook mag de woningeigenaar op grond van meer...

10-11-2014 Nieuws

Read more

Dreiging leegstand studentenkamers

Door daling in het aantal studenten en uitwonenden kan er na 2025 een tweedeling ontstaan op de markt van studentenhuisvesting. Kamers op A-locaties zullen populair blijven, maar voor kamers op C-locaties dreigt leegstand. Dit blijkt uit onderzoek van ING. De...

10-11-2014 Nieuws

Read more

Achterhoek wil worden aangemerkt als kri…

In Regio Acherhoek zijn de acht regiogemeenten in de Achterhoek vertegenwoordigd. Zij hebben minister Blok gevraagd om te worden aangemerkt als krimpregio. De vraag rees vanuit het rapport Grenzen aan de krimp. De minister krijgt in dit rapport het advies...

10-11-2014 Nieuws

Read more

Woningzoek

Leegstandswetverhuur.nl geeft informatie over het verhuren op basis van de Leegstandswet. Wilt u een woning gaan huren? Kijk dan op Woningzoek.nl.

1000 characters left