vrijdag 22 maart 2019

Leegstandswet gemeente Arnhem

Heeft u een nieuw huis gekocht en wilt u uw oude koopwoning verhuren onder de Leegstandswet gemeente Arnhem? Denk er dan aan dat u een vergunning moet hebben voor het tijdelijk verhuren van een koophuis.

Vergunning aanvragen Arnhem
De meeste Nederlandse gemeentes verlenen gemakkelijk een vergunning voor het tijdelijk verhuren van een koopwoning. Het feit dat de woning een poos bewoond is, zorgt ervoor dat leegstand voorkomen wordt. Bovendien ontstaat er extra woonruimte voor woningzoekenden en wordt u als verhuurder/huizenbezitter tegemoet gekomen in de kosten. Met de opbrengsten van de verhuur kunt u andere kostenposten zoals de hypotheek en het onderhoud dekken. Voor verhuren op basis van de Leegstandswet Arnhem stelt deze Gelderse gemeente wel enkele eisen:

  • De woonruimte moet leegstaan (dus er mag niemand op het adres ingeschreven staan);
  • Het huis moet bij verhuur onder de Leegstandswet echt bewoond worden;
  • De overeenkomst moet voor ten minste zes maanden aangegaan worden.

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente waarin de woning staat. Om de kans op het verlenen van een vergunning te vergroten moet het huis in de twaalf maanden voor leegstand bewoond geweest zijn. Ook mag de koopwoning in de afgelopen tien jaar maximaal drie jaar verhuurd zijn geweest.

Zo krijgt u een leegstandswetvergunning Arnhem
U vraagt een vergunning aan bij de gemeente door het formulier “Aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte” in te leveren op het gemeentehuis (Koningstraat 38). De kosten vergunning Arnhem bedragen € 86,00. Een verlenging kost € 53,00. Het correct invullen van het formulier en het verkrijgen van een geldige vergunning is voor u als verhuurder heel belangrijk. U omzeilt hiermee namelijk de huurdersrechten, waarmee verhuren voor u veel aantrekkelijker en gemakkelijker wordt.

Om ervan verzekerd te zijn dat u alles op de juiste manier aanpakt, kunt u via deze link advies inwinnen bij een lokale makelaar. Dat is gratis en bovendien vrijblijvend!

1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Gratis advies bij verhuren

 Hulp nodig bij verhuren? Klik hier voor vrijblijvend advies!

Nieuws

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Retailagenda voor terugdringen leegstand

Minister Kamp van Economische Zaken gaat samen met gemeenten, mkb en partijen als Rabobank een retailagenda opzetten. Doel van deze agenda is het terugdringen van leegstand in de retailsector. De leegstand stijgt onder andere door het opkomen van webwinkels, verandering...

10-11-2014 Nieuws

Read more

Woningeigenaren krijgen meer mogelijkhed…

Het kabinet wil de doorstroming op de woningmarkt stimuleren door woningeigenaren meer mogelijkheden te geven om tijdelijke huurcontracten te sluiten. Het wordt hierdoor mogelijk een huurcontract voor 2 jaar af te sluiten. Ook mag de woningeigenaar op grond van meer...

10-11-2014 Nieuws

Read more

Dreiging leegstand studentenkamers

Door daling in het aantal studenten en uitwonenden kan er na 2025 een tweedeling ontstaan op de markt van studentenhuisvesting. Kamers op A-locaties zullen populair blijven, maar voor kamers op C-locaties dreigt leegstand. Dit blijkt uit onderzoek van ING. De...

10-11-2014 Nieuws

Read more

Achterhoek wil worden aangemerkt als kri…

In Regio Acherhoek zijn de acht regiogemeenten in de Achterhoek vertegenwoordigd. Zij hebben minister Blok gevraagd om te worden aangemerkt als krimpregio. De vraag rees vanuit het rapport Grenzen aan de krimp. De minister krijgt in dit rapport het advies...

10-11-2014 Nieuws

Read more

Woningzoek

Leegstandswetverhuur.nl geeft informatie over het verhuren op basis van de Leegstandswet. Wilt u een woning gaan huren? Kijk dan op Woningzoek.nl.

1000 characters left