vrijdag 22 maart 2019

Leegstandswet gemeente Den Haag

Voor wie is de Leegstandswet gemeente Den Haag bedoeld? Heeft u al een nieuwe woning gekocht, maar staat uw oude koophuis nog steeds in de verkoop, dan is het verhuren van deze koopwoning een goede manier om de kosten te drukken. 

Leegstandswetvergunning Den Haag
Voordat u de koopwoning kunt gaan verhuren, moet u een vergunning aanvragen bij de gemeente waarin de woning staat. U vult hiervoor het formulier “Aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte” in. Dit levert u in bij het gemeentehuis op het Spui 70 of bij een van de Haagse stadsdeelkantoren. Vergeet bij het invullen niet:

  • ..een bewijs toe te voegen waaruit blijkt dat het huis te koop staat (zoals een advertentietekst of een verkoopopdracht);
  • ..toestemming te vragen aan uw hypotheekverstrekker. De gemeente controleert dit niet, maar het vragen van toestemming voor het verhuren van uw koopwoning is wel iets waaraan u moet denken;
  • na te gaan of u voldoet aan de voorwaarden voor het verhuren van een koopwoning. Zo moet de woning de afgelopen twaalf maanden bewoond geweest zijn en mag het huis in de vorige tien jaar slechts drie jaar verhuurd geweest zijn.

De kosten vergunning Den Haag bedragen € 143,70. Het college van burgemeester en wethouders beslist over uw aanvraag. In deze Zuid-Hollandse gemeente duurt het nemen van een beslissing over de Leegstandswet Den Haag ongeveer vier weken.

Verhuur onder Leegstandswet
Vergunning aanvragen Den Haag is ook voor u belangrijk. Doordat u niet zomaar tijdelijk gaat verhuren (volgens de reguliere verhuurregels), maar op basis van de Leegstandswet, kunnen uw huurders geen gebruik maken van de wettelijke huurdersbescherming.

Samen met een lokale makelaar begint u aan “veilig verhuren”. Vraag hier vrijblijvend advies en zorg er samen met een makelaar voor dat u geen juridische problemen krijgt!

1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Gratis advies bij verhuren

 Hulp nodig bij verhuren? Klik hier voor vrijblijvend advies!

Nieuws

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Retailagenda voor terugdringen leegstand

Minister Kamp van Economische Zaken gaat samen met gemeenten, mkb en partijen als Rabobank een retailagenda opzetten. Doel van deze agenda is het terugdringen van leegstand in de retailsector. De leegstand stijgt onder andere door het opkomen van webwinkels, verandering...

10-11-2014 Nieuws

Read more

Woningeigenaren krijgen meer mogelijkhed…

Het kabinet wil de doorstroming op de woningmarkt stimuleren door woningeigenaren meer mogelijkheden te geven om tijdelijke huurcontracten te sluiten. Het wordt hierdoor mogelijk een huurcontract voor 2 jaar af te sluiten. Ook mag de woningeigenaar op grond van meer...

10-11-2014 Nieuws

Read more

Dreiging leegstand studentenkamers

Door daling in het aantal studenten en uitwonenden kan er na 2025 een tweedeling ontstaan op de markt van studentenhuisvesting. Kamers op A-locaties zullen populair blijven, maar voor kamers op C-locaties dreigt leegstand. Dit blijkt uit onderzoek van ING. De...

10-11-2014 Nieuws

Read more

Achterhoek wil worden aangemerkt als kri…

In Regio Acherhoek zijn de acht regiogemeenten in de Achterhoek vertegenwoordigd. Zij hebben minister Blok gevraagd om te worden aangemerkt als krimpregio. De vraag rees vanuit het rapport Grenzen aan de krimp. De minister krijgt in dit rapport het advies...

10-11-2014 Nieuws

Read more

Woningzoek

Leegstandswetverhuur.nl geeft informatie over het verhuren op basis van de Leegstandswet. Wilt u een woning gaan huren? Kijk dan op Woningzoek.nl.

1000 characters left