vrijdag 22 maart 2019

Leegstandswet gemeente Emmen

Bent u in het bezit van een koopwoning in Emmen en zou u die graag onder de Leegstandswet gemeente Emmen willen verhuren? Om de huurbescherming te omzeilen vraagt u allereerst een vergunning aan.

Leegstandswet Emmen
Door de crisis op de huizenmarkt gaan veel huizenbezitters gebukt onder een dubbele hypotheek. De in juli 2013 versoepelde Leegstandswet kan dan een praktische oplossing zijn. De kosten worden gedekt, de verhuurder kan de hypotheek verder aflossen en er ontstaat nieuwe woonruimte voor woningzoekenden. Verhuur onder Leegstandswet is daarom iets dat door veel gemeentes aangemoedigd wordt. Hiervoor gelden echter wel enkele voorwaarden:

  • De woonruimte kan niet op de reguliere manier verhuurd worden;
  • Het huis staat daadwerkelijk leeg;
  • Tijdens de verhuurperiode wordt de woning voldoende bewoond;
  • De huurovereenkomst moet zorgvuldig zijn opgesteld met inachtneming van de opzegtermijnen voor beide partijen en het vermelden van de aard van de verhuur: tijdelijk, op basis van de Leegstandswet.

Een vergunning aanvragen Emmen
Om uw woning veilig te kunnen verhuren dient u in het bezit te zijn van een leegstandswetvergunning Emmen. Dat is niet alleen belangrijk voor de gemeentelijke administratie, maar ook voor u. Door deze vergunning hoeft u namelijk niet te voldoen aan de eisen van de reguliere huurdersbescherming. U kunt daardoor de huurovereenkomst opzeggen als u het huis verkoopt. Vermeldt u dat niet goed, vergeet u een vergunning aan te vragen of is uw contract niet correct, dan kunnen huurders gewoon in uw woning blijven wonen. Het aanvragen van een vergunning is daarom een belangrijk punt. De kosten vergunning Emmen bedragen eenmalig € 307,50.

Een makelaar kan u helpen bij het op de juiste manier aanvragen van de vergunning en het opstellen van een contract. Via deze link legt u kosteloos en bovendien vrijblijvend contact met een lokale makelaar. 

1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Gratis advies bij verhuren

 Hulp nodig bij verhuren? Klik hier voor vrijblijvend advies!

Nieuws

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Retailagenda voor terugdringen leegstand

Minister Kamp van Economische Zaken gaat samen met gemeenten, mkb en partijen als Rabobank een retailagenda opzetten. Doel van deze agenda is het terugdringen van leegstand in de retailsector. De leegstand stijgt onder andere door het opkomen van webwinkels, verandering...

10-11-2014 Nieuws

Read more

Woningeigenaren krijgen meer mogelijkhed…

Het kabinet wil de doorstroming op de woningmarkt stimuleren door woningeigenaren meer mogelijkheden te geven om tijdelijke huurcontracten te sluiten. Het wordt hierdoor mogelijk een huurcontract voor 2 jaar af te sluiten. Ook mag de woningeigenaar op grond van meer...

10-11-2014 Nieuws

Read more

Dreiging leegstand studentenkamers

Door daling in het aantal studenten en uitwonenden kan er na 2025 een tweedeling ontstaan op de markt van studentenhuisvesting. Kamers op A-locaties zullen populair blijven, maar voor kamers op C-locaties dreigt leegstand. Dit blijkt uit onderzoek van ING. De...

10-11-2014 Nieuws

Read more

Achterhoek wil worden aangemerkt als kri…

In Regio Acherhoek zijn de acht regiogemeenten in de Achterhoek vertegenwoordigd. Zij hebben minister Blok gevraagd om te worden aangemerkt als krimpregio. De vraag rees vanuit het rapport Grenzen aan de krimp. De minister krijgt in dit rapport het advies...

10-11-2014 Nieuws

Read more

Woningzoek

Leegstandswetverhuur.nl geeft informatie over het verhuren op basis van de Leegstandswet. Wilt u een woning gaan huren? Kijk dan op Woningzoek.nl.

1000 characters left