vrijdag 22 maart 2019

Leegstandswet vergunning aanvragen Haarlem

Bent u in het bezit van een koopwoning die nog niet verkocht is en wilt u gebruik maken van de Leegstandswet gemeente Haarlem? Voor koopwoningen en huizen die binnenkort gesloopt worden verleent de gemeente een vergunning.

Verhuur onder Leegstandswet

Huizenbezitters die al een nieuwe woning gekocht hebben, hebben te kampen met dubbele woonlasten. Het tijdelijk verhuren van een koopwoning kan de kosten flink drukken. De hypotheek kan verder afgelost worden, het onderhoud kan worden uitgevoerd en de kosten voor gas, water, licht en gemeentelijke heffingen kunnen voldaan worden. In de reguliere verhuur is het niet mogelijk om een huurovereenkomst ‘zomaar’ te beëindigen. Daardoor is het verhuren van een koopwoning zonder vergunning niet aan te raden. Als u uw huis dan verkoopt, kunnen de huurders hun huurdersrecht opeisen. Dat betekent dat ze uw woning niet zomaar kunnen verlaten en u die niet kunt opleveren. De Leegstandswet Haarlem zorgt ervoor dat u de huurdersbescherming kunt omzeilen. Daarvoor is een vergunning aanvragen Haarlem belangrijk.

 

Leegstandswetvergunning Haarlem aanvragen

Om verhuur op basis van de Leegstandswet mogelijk te maken, moet u dit duidelijk vermelden in de huurovereenkomst. Ook heb u een vergunning van de gemeente nodig en dient u toestemming te vragen aan uw bank of hypotheekverstrekker. Een vergunning vraagt u aan door gebruik te maken van het formulier “Aanvraagformulier tot vergunning tijdelijke verhuur”. Dit formulier stuurt u op of levert u in bij het gemeentehuis (Zijlvest 39). De kosten vergunning Haarlem bedragen € 164,18. Het college van burgemeester en wethouders beslist over uw aanvraag. De uitkomst daarvan hoort u binnen zes tot acht weken.

Wilt u er zeker van zijn dat u het formulier correct invult en niets over het hoofd ziet bij het tijdelijk verhuren van uw woning op basis van de Leegstandswet? Via deze link kunt u vrijblijvend en kosteloos een lokale makelaar om advies vragen! 

 

1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Gratis advies bij verhuren

 Hulp nodig bij verhuren? Klik hier voor vrijblijvend advies!

Nieuws

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Retailagenda voor terugdringen leegstand

Minister Kamp van Economische Zaken gaat samen met gemeenten, mkb en partijen als Rabobank een retailagenda opzetten. Doel van deze agenda is het terugdringen van leegstand in de retailsector. De leegstand stijgt onder andere door het opkomen van webwinkels, verandering...

10-11-2014 Nieuws

Read more

Woningeigenaren krijgen meer mogelijkhed…

Het kabinet wil de doorstroming op de woningmarkt stimuleren door woningeigenaren meer mogelijkheden te geven om tijdelijke huurcontracten te sluiten. Het wordt hierdoor mogelijk een huurcontract voor 2 jaar af te sluiten. Ook mag de woningeigenaar op grond van meer...

10-11-2014 Nieuws

Read more

Dreiging leegstand studentenkamers

Door daling in het aantal studenten en uitwonenden kan er na 2025 een tweedeling ontstaan op de markt van studentenhuisvesting. Kamers op A-locaties zullen populair blijven, maar voor kamers op C-locaties dreigt leegstand. Dit blijkt uit onderzoek van ING. De...

10-11-2014 Nieuws

Read more

Achterhoek wil worden aangemerkt als kri…

In Regio Acherhoek zijn de acht regiogemeenten in de Achterhoek vertegenwoordigd. Zij hebben minister Blok gevraagd om te worden aangemerkt als krimpregio. De vraag rees vanuit het rapport Grenzen aan de krimp. De minister krijgt in dit rapport het advies...

10-11-2014 Nieuws

Read more

Woningzoek

Leegstandswetverhuur.nl geeft informatie over het verhuren op basis van de Leegstandswet. Wilt u een woning gaan huren? Kijk dan op Woningzoek.nl.

1000 characters left