vrijdag 22 maart 2019

Leegstandswet gemeente Rotterdam

Bent u in het bezit van een koopwoning en zou u die graag willen verhuren op basis van de Leegstandswet gemeente Rotterdam? Vraag dan van tevoren een vergunning aan! 

Verhuur onder Leegstandswet
De gemeente Rotterdam ziet het tijdelijk verhuren van koopwoningen waarvan de verkoop nog niet op wil schieten als een goed middel om leegstand te voorkomen. Maar voor het verlenen van een leegstandswetvergunning Rotterdam stelt de gemeente wel enkele eisen:

  • Als de woning een nieuwbouwhuis betreft, hoeft het huis niet bewoond te zijn geweest. Voor elke andere woning geldt dat het huis in de twaalf maanden voor leegstand bewoond geweest moet zijn, maar in de afgelopen tien jaar maximaal drie jaar verhuurd mag zijn geweest;
  • Het formulier “Vergunning tijdelijke verhuur ingevolge de Leegstandswet” moet volledig zijn ingevuld en ondertekend;
  • U heeft toestemming van uw hypotheekverstrekker nodig.

Vergunning aanvragen Rotterdam
Het genoemde formulier kunt u uitprinten en opsturen (of langsbrengen) bij de gemeente Rotterdam (bij stadswinkels of deelgemeentekantoren). De kosten vergunning Rotterdam bedragen helemaal niets: als uw verzoek gehonoreerd wordt, ontvangt u uw vergunning kosteloos binnen acht weken. Het college van burgemeester en wethouders beoordeelt uw aanvraag op een aantal punten: zo gaat de gemeente na of er geen ander doel voor de woning kan zijn en of het huis in voldoende mate bewoond zal gaan worden. 

Het voordeel van verhuren onder de Leegstandswet Rotterdam is dat u als verhuurder geen huurbescherming hoeft te garanderen. Daardoor kunt u bij verkoop de huurovereenkomst eindigen, waardoor de woning snel opgeleverd kan worden. Dat verschilt van reguliere tijdelijke verhuur, waarbij u het huurcontract niet zomaar kunt beëindigen. Voorwaarde is wel dat u een leegstandswetvergunning hebt en dat u dat ook in uw contract vermeldt.

Wilt u veilig verhuren en zeker weten dat u alles juridisch gezien waterdicht hebt geregeld? Vraag dan kosteloos advies aan een lokale makelaar via deze link!

1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Gratis advies bij verhuren

 Hulp nodig bij verhuren? Klik hier voor vrijblijvend advies!

Nieuws

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Retailagenda voor terugdringen leegstand

Minister Kamp van Economische Zaken gaat samen met gemeenten, mkb en partijen als Rabobank een retailagenda opzetten. Doel van deze agenda is het terugdringen van leegstand in de retailsector. De leegstand stijgt onder andere door het opkomen van webwinkels, verandering...

10-11-2014 Nieuws

Read more

Woningeigenaren krijgen meer mogelijkhed…

Het kabinet wil de doorstroming op de woningmarkt stimuleren door woningeigenaren meer mogelijkheden te geven om tijdelijke huurcontracten te sluiten. Het wordt hierdoor mogelijk een huurcontract voor 2 jaar af te sluiten. Ook mag de woningeigenaar op grond van meer...

10-11-2014 Nieuws

Read more

Dreiging leegstand studentenkamers

Door daling in het aantal studenten en uitwonenden kan er na 2025 een tweedeling ontstaan op de markt van studentenhuisvesting. Kamers op A-locaties zullen populair blijven, maar voor kamers op C-locaties dreigt leegstand. Dit blijkt uit onderzoek van ING. De...

10-11-2014 Nieuws

Read more

Achterhoek wil worden aangemerkt als kri…

In Regio Acherhoek zijn de acht regiogemeenten in de Achterhoek vertegenwoordigd. Zij hebben minister Blok gevraagd om te worden aangemerkt als krimpregio. De vraag rees vanuit het rapport Grenzen aan de krimp. De minister krijgt in dit rapport het advies...

10-11-2014 Nieuws

Read more

Woningzoek

Leegstandswetverhuur.nl geeft informatie over het verhuren op basis van de Leegstandswet. Wilt u een woning gaan huren? Kijk dan op Woningzoek.nl.

1000 characters left