zaterdag 22 juni 2024
  • Huurcontract

Huurperiode

De huurperiode in een huurcontract in de reguliere verhuur verschilt van de huurtermijn in een huurovereenkomst op basis van de Leegstandswet.  

De huurperiode in het huurcontract (Leegstandswet)
Een koophuis dat tijdelijk verhuurd wordt op basis van de Leegstandswet wordt op een andere manier verhuurd dan een reguliere huurwoning. Dat is nodig, omdat het huis elk moment verkocht kan worden (het blijft immers te koop staan). Bij een reguliere huurwoning gaat u vaak een contract voor een jaar of langer aan, maar bij een te koop staande woning is dat niet praktisch. Als het huis verkocht wordt, wilt u het natuurlijk zo snel mogelijk kunnen opleveren aan de koper. De huurperiode in een huurcontract binnen de Leegstandswet kan daarom ieder moment beëindigd worden. Wel moet u voldoen aan een minimale huurtermijn van zes maanden.

De specifieke kenmerken van de huurperiode
In een huurcontract moet u de huurperiode duidelijk specificeren. Geef ook aan dat de huurder geen ontruimingsbescherming of huurdersbescherming toekomt. Daardoor zullen de huurders het pand moeten verlaten na opzegging van de verhuurder. Houd wel rekening met een opzegtermijn van drie maanden. De huurders dienen in te zien dat het object bestemd is voor tijdelijke verhuur en uiteindelijk verkocht zal worden. Om uzelf in bescherming te nemen, kan het verstandig zijn een boete in te stellen voor elke dag dat de huurder langer in de woning blijft dan afgesproken. Vermeld in uw contract ook duidelijk wat u verstaat onder drie maanden opzegtermijn. Gebruikelijk is een termijn die start op de eerste dag van de volgende maand nadat de schriftelijke opzegging van de ene verhuurder door de andere huurder is ontvangen (en andersom). 

Meer informatie en advies
Let er ook op dat een huurcontract bij tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandswet altijd stopt als de vergunning eindigt. De huurperiode is dus (ook) afhankelijk van de vergunning. Natuurlijk kan een verhuurspecialist u altijd adviseren over het huurcontract en de huurperiode.

Klik hier om informatie aan te vragen.

4.3333333333333 1 1 1 1 1 Rating 4.33 (3 Votes)

Gratis advies bij verhuren

 Hulp nodig bij verhuren? Klik hier voor vrijblijvend advies!

Nieuws

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Retailagenda voor terugdringen leegstand

Minister Kamp van Economische Zaken gaat samen met gemeenten, mkb en partijen als Rabobank een retailagenda opzetten. Doel van deze agenda is het terugdringen van leegstand in de retailsector. De leegstand stijgt onder andere door het opkomen van webwinkels, verandering...

10-11-2014 Nieuws

Read more

Woningeigenaren krijgen meer mogelijkhed…

Het kabinet wil de doorstroming op de woningmarkt stimuleren door woningeigenaren meer mogelijkheden te geven om tijdelijke huurcontracten te sluiten. Het wordt hierdoor mogelijk een huurcontract voor 2 jaar af te sluiten. Ook mag de woningeigenaar op grond van meer...

10-11-2014 Nieuws

Read more

Dreiging leegstand studentenkamers

Door daling in het aantal studenten en uitwonenden kan er na 2025 een tweedeling ontstaan op de markt van studentenhuisvesting. Kamers op A-locaties zullen populair blijven, maar voor kamers op C-locaties dreigt leegstand. Dit blijkt uit onderzoek van ING. De...

10-11-2014 Nieuws

Read more

Achterhoek wil worden aangemerkt als kri…

In Regio Acherhoek zijn de acht regiogemeenten in de Achterhoek vertegenwoordigd. Zij hebben minister Blok gevraagd om te worden aangemerkt als krimpregio. De vraag rees vanuit het rapport Grenzen aan de krimp. De minister krijgt in dit rapport het advies...

10-11-2014 Nieuws

Read more

Woningzoek

Leegstandswetverhuur.nl geeft informatie over het verhuren op basis van de Leegstandswet. Wilt u een woning gaan huren? Kijk dan op Woningzoek.nl.

1000 characters left