zondag 21 juli 2024
  • Verhuur koopwoning

Huurbescherming

Bij de verhuur van een koopwoning hoeft u geen uitgebreide huurbescherming te bieden. Waarom eigenlijk niet en waarmee moet u wel rekening houden? 

De gangbare huurbescherming
Bij reguliere verhuur is een uitgebreide huurbescherming van kracht. Dat betekent dat een verhuurder het huurcontract van een zelfstandige of een onzelfstandige woning niet zomaar kan beëindigen. Een verhuurder zal altijd een geldige reden op moeten geven voor de wens de overeenkomst stop te zetten en kan een huurcontract niet zomaar op elk moment beëindigen. Is de huurder het er niet mee eens, dan beslist een rechter. Zo hebben huurders de garantie dat ze nooit zomaar uit hun huis gezet worden.

Verhuur van een koopwoning: beperkte huurbescherming
Bij de verhuur van een koopwoning geldt een andere huurbescherming. De verhuurder heeft weliswaar een opzegtermijn van drie maanden, maar hij of zij kan het huurcontract wel op elk moment beëindigen. De huurder zelf heeft een opzegtermijn van één maand.  Een huurcontract op basis van de Leegstandswet moet wel voor ten minste 6 maanden aangegaan worden. De vergunning die een verhuurder van een koopwoning aanvraagt, zorgt ervoor dat de reguliere huurbescherming omzeild kan worden.

Neem in het contract altijd op dat het gaat om tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandswet, dat er een vergunning is verleend (en voor welke termijn) en wat de maximale huurprijs is. Anders kan een huurder zich alsnog beroepen op de reguliere huurbescherming. 

Waarom is de huurbescherming bij de verhuur van een koopwoning anders?
De huurbescherming verschilt bij het tijdelijk verhuren van een koopwoning van die in de reguliere verhuur. De mogelijkheid tot het beëindigen van de huur, is bij het verhuren van een koophuis heel belangrijk. Het geeft de hypotheekverstrekker, de bank en de verkoper van het huis de zekerheid dat het huis snel verkocht kan worden als er zich een koper aandient. 

Klik hier om informatie aan te vragen.

4.3333333333333 1 1 1 1 1 Rating 4.33 (3 Votes)

Gratis advies bij verhuren

 Hulp nodig bij verhuren? Klik hier voor vrijblijvend advies!

Nieuws

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Retailagenda voor terugdringen leegstand

Minister Kamp van Economische Zaken gaat samen met gemeenten, mkb en partijen als Rabobank een retailagenda opzetten. Doel van deze agenda is het terugdringen van leegstand in de retailsector. De leegstand stijgt onder andere door het opkomen van webwinkels, verandering...

10-11-2014 Nieuws

Read more

Woningeigenaren krijgen meer mogelijkhed…

Het kabinet wil de doorstroming op de woningmarkt stimuleren door woningeigenaren meer mogelijkheden te geven om tijdelijke huurcontracten te sluiten. Het wordt hierdoor mogelijk een huurcontract voor 2 jaar af te sluiten. Ook mag de woningeigenaar op grond van meer...

10-11-2014 Nieuws

Read more

Dreiging leegstand studentenkamers

Door daling in het aantal studenten en uitwonenden kan er na 2025 een tweedeling ontstaan op de markt van studentenhuisvesting. Kamers op A-locaties zullen populair blijven, maar voor kamers op C-locaties dreigt leegstand. Dit blijkt uit onderzoek van ING. De...

10-11-2014 Nieuws

Read more

Achterhoek wil worden aangemerkt als kri…

In Regio Acherhoek zijn de acht regiogemeenten in de Achterhoek vertegenwoordigd. Zij hebben minister Blok gevraagd om te worden aangemerkt als krimpregio. De vraag rees vanuit het rapport Grenzen aan de krimp. De minister krijgt in dit rapport het advies...

10-11-2014 Nieuws

Read more

Woningzoek

Leegstandswetverhuur.nl geeft informatie over het verhuren op basis van de Leegstandswet. Wilt u een woning gaan huren? Kijk dan op Woningzoek.nl.

1000 characters left