zaterdag 22 juni 2024
  • Toestemming bank

Toestemming bank

Als u uw woning wilt gaan verhuren, is het van belang toestemming van de bank te krijgen. Dat lijkt misschien onnodig, maar het biedt meer zekerheid.

Toestemming verhuur: toestemming van de bank en de gemeente
Om uw woning tijdelijk te gaan verhuren op basis van de Leegstandswet, hebt u niet alleen toestemming van de bank nodig. U dient ook een vergunning aan te vragen bij uw gemeente. Sinds de wetswijziging van juli 2013 worden vergunning over het algemeen gemakkelijker en voor een langere periode afgegeven. Ook mag u zelf de huurprijs bepalen. De regering geeft u dus veel ruimte in het tijdelijk verhuren van uw huis. Toch blijft het vragen van toestemming aan uw bank iets dat u niet moet vergeten.

Toestemming van de bank: waarom eigenlijk?
Als de bank ook uw hypotheekverstrekker is, is uw huis de zekerheid van uw bank. Zij hebben u een geldbedrag geleend, maar mocht u dat bedrag niet kunnen aflossen, dan kan de bank in het uiterste geval uw woning verkopen. Een woning die regulier verhuurd is, zal lastig te verkopen zijn. De huurders hoeven de woning immers niet te verlaten. Bovendien komt een eventuele restschuld van een veilingverkoop voor uw rekening. Bij een huis dat verhuurd is onder de Leegstandswet heeft de bank de zekerheid dat het onderpand (de woning) snel vrij kan komen. 

Andere redenen voor toestemming van uw bank
Vaak stelt een hypotheekverstrekker ook voor de opbrengst van de verhuur te gebruiken voor het aflossen van de hypotheek. Ook kan een bank een renteverhoging in rekening brengen. Toch hebben banken ook goede redenen voor het geven van toestemming: een woning die verhuuropbrengsten oplevert, wordt behoed voor het vermogensverlies dat optreedt bij een veilingverkoop. Ook komt bij verhuur op basis van de Leegstandswet de woning aan het einde van de huurperiode altijd weer vrij.

Klik hier om informatie aan te vragen.

4.3333333333333 1 1 1 1 1 Rating 4.33 (3 Votes)

Gratis advies bij verhuren

 Hulp nodig bij verhuren? Klik hier voor vrijblijvend advies!

Nieuws

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Retailagenda voor terugdringen leegstand

Minister Kamp van Economische Zaken gaat samen met gemeenten, mkb en partijen als Rabobank een retailagenda opzetten. Doel van deze agenda is het terugdringen van leegstand in de retailsector. De leegstand stijgt onder andere door het opkomen van webwinkels, verandering...

10-11-2014 Nieuws

Read more

Woningeigenaren krijgen meer mogelijkhed…

Het kabinet wil de doorstroming op de woningmarkt stimuleren door woningeigenaren meer mogelijkheden te geven om tijdelijke huurcontracten te sluiten. Het wordt hierdoor mogelijk een huurcontract voor 2 jaar af te sluiten. Ook mag de woningeigenaar op grond van meer...

10-11-2014 Nieuws

Read more

Dreiging leegstand studentenkamers

Door daling in het aantal studenten en uitwonenden kan er na 2025 een tweedeling ontstaan op de markt van studentenhuisvesting. Kamers op A-locaties zullen populair blijven, maar voor kamers op C-locaties dreigt leegstand. Dit blijkt uit onderzoek van ING. De...

10-11-2014 Nieuws

Read more

Achterhoek wil worden aangemerkt als kri…

In Regio Acherhoek zijn de acht regiogemeenten in de Achterhoek vertegenwoordigd. Zij hebben minister Blok gevraagd om te worden aangemerkt als krimpregio. De vraag rees vanuit het rapport Grenzen aan de krimp. De minister krijgt in dit rapport het advies...

10-11-2014 Nieuws

Read more

Woningzoek

Leegstandswetverhuur.nl geeft informatie over het verhuren op basis van de Leegstandswet. Wilt u een woning gaan huren? Kijk dan op Woningzoek.nl.

1000 characters left