zondag 21 juli 2024
  • Verhuur koopwoning

Verhuur koopwoning

De verhuur van een koopwoning is voor veel huizenverkopers een aantrekkelijke optie geworden. Zeker sinds de recente verruiming van de Leegstandwet.

Leegstandswet: dit betekent het voor de verhuur van een koopwoning
Verhuur via de Leegstandswet bestaat al sinds 1981, maar is in juli 2013 een stuk toegankelijker geworden voor huizenbezitters. Als de verkoop van een koophuis niet opschiet, is het verhuren van de woning een handige manier om deze periode te overbruggen. In de verruimde Leegstandswet mag de verhuurder zelf een huurprijs bepalen en wordt er meteen een vergunning voor vijf jaar verstrekt. Wie een koopwoning tijdelijk verhuurt hoeft geen uitgebreide huurbescherming te bieden. De overeenkomst kan daardoor altijd beëindigd worden, waardoor het huis snel verkocht kan worden.

De verhuur van een koopwoning: de voor- en nadelen
Het tijdelijk verhuren van een koopwoning op basis van de Leegstandswet heeft een aantal grote voordelen:

  • De woning kost in de periode dat het huis te koop staat niet alleen geld, maar zorgt ook voor inkomsten;
  • Het huis wordt behoed voor leegstand, waardoor de kans op verpaupering en vandalisme geminimaliseerd wordt;
  • De woning ziet er altijd bewoond uit, waardoor het huis gemakkelijker verkocht kan worden.

Sommige huizenbezitters zijn huiverig om hun woning te verhuren aan vreemden. Omdat huurders altijd gescreend kunnen worden en u uw woning natuurlijk ook ongemeubileerd kunt verhuren, kunt u de verhuur van een koopwoning zorgeloos doorzetten.

De verhuur van een koopwoning: de woning blijft te koop
De vergunning die bij tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandswet vereist is, maakt het mogelijk om het gewone huurdersrecht te omzeilen. Daardoor heeft de hypotheekverstrekker de garantie dat een woning snel verkocht kan worden als een koper interesse toont. De verhuurder moet hierbij rekening houden met een opzegtermijn van 3 maanden. Maar als de vergunning eindigt, stopt de huurovereenkomst automatisch.

Meer weten over de verhuur van een koopwoning? Lees hier meer over de voor- en nadelen, hoe de huurbescherming precies in elkaar zit en hoe de woning te koop blijft staan.

Klik hier om informatie aan te vragen.

4.6 1 1 1 1 1 Rating 4.60 (5 Votes)

Gratis advies bij verhuren

 Hulp nodig bij verhuren? Klik hier voor vrijblijvend advies!

Nieuws

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Retailagenda voor terugdringen leegstand

Minister Kamp van Economische Zaken gaat samen met gemeenten, mkb en partijen als Rabobank een retailagenda opzetten. Doel van deze agenda is het terugdringen van leegstand in de retailsector. De leegstand stijgt onder andere door het opkomen van webwinkels, verandering...

10-11-2014 Nieuws

Read more

Woningeigenaren krijgen meer mogelijkhed…

Het kabinet wil de doorstroming op de woningmarkt stimuleren door woningeigenaren meer mogelijkheden te geven om tijdelijke huurcontracten te sluiten. Het wordt hierdoor mogelijk een huurcontract voor 2 jaar af te sluiten. Ook mag de woningeigenaar op grond van meer...

10-11-2014 Nieuws

Read more

Dreiging leegstand studentenkamers

Door daling in het aantal studenten en uitwonenden kan er na 2025 een tweedeling ontstaan op de markt van studentenhuisvesting. Kamers op A-locaties zullen populair blijven, maar voor kamers op C-locaties dreigt leegstand. Dit blijkt uit onderzoek van ING. De...

10-11-2014 Nieuws

Read more

Achterhoek wil worden aangemerkt als kri…

In Regio Acherhoek zijn de acht regiogemeenten in de Achterhoek vertegenwoordigd. Zij hebben minister Blok gevraagd om te worden aangemerkt als krimpregio. De vraag rees vanuit het rapport Grenzen aan de krimp. De minister krijgt in dit rapport het advies...

10-11-2014 Nieuws

Read more

Woningzoek

Leegstandswetverhuur.nl geeft informatie over het verhuren op basis van de Leegstandswet. Wilt u een woning gaan huren? Kijk dan op Woningzoek.nl.

1000 characters left