zondag 21 juli 2024
 • Huurcontract

Vereisten huurovereenkomst

U hebt een vergunning van uw gemeente verkregen en toestemming aan uw bank of hypotheekverstrekker gevraagd. Om uw huis veilig te verhuren, hebt u een huurcontract nodig. Dit zijn de vereisten van een huurovereenkomst voor tijdelijke verhuur onder de Leegstandswet.

Een goed huurcontract: dit zijn de vereisten van een verhuurovereenkomst
De vereisten van een huurovereenkomst voor het tijdelijk verhuren van een koophuis zijn anders dan die voor de reguliere verhuur. Voordat u uw contract gaat opstellen, kunt u de volgende gegevens alvast verzamelen of nadenken over hoe u dit graag zou willen vormgeven.

 • De namen van de verhuurder en de huurder, voorzien van adres, telefoonnummer en BSN.
 • Het adres van de woning die verhuurd wordt en het specificeren van het doel: wordt de woning verkocht, gerenoveerd of gesloopt?
 • Het feit dat de woning wordt verhuurd op basis van de Leegstandswet. Benoem ook de aangevraagde vergunning (de plaats, de datum en het kenmerk van de vergunning).
 • De huurprijs en de huurtermijn. Vermeld ook duidelijk dat het om tijdelijke verhuur gaat die (bij leegstandswetverhuur) altijd beëindigd kan worden en dat de huurder geen recht heeft op huurbescherming.
 • De opzegtermijnen voor beide partijen: drie maanden voor de verhuurder, één maand voor de huurder.
 • Een beschrijving van het object en de toebehoren (wordt het huis bijvoorbeeld gemeubileerd verhuurd?)
 • De gewenste regels met betrekking tot de woning: wie is er verantwoordelijk voor schade? Hoe dient de huurder zich te gedragen? Zijn er dingen verboden?
 • Waaruit bestaat de huurprijs (denk ook aan de kosten voor gas, water, licht , onderhoud en gemeentelijke heffingen). Wanneer en aan wie moet de huurprijs voldaan worden en wat zijn de consequenties bij niet betalen?  

Advies over de vereisten van een huurovereenkomst
Het opstellen van een huurcontract is niet gemakkelijk. U dient rekening te houden met verschillende artikelen uit het Burgerlijk Wetboek. Ook wilt u alles natuurlijk waterdicht formuleren. Met behulp van advies van een verhuurspecialist, komt u zeker een stap verder.

Klik hier om informatie aan te vragen.

Gratis advies bij verhuren

 Hulp nodig bij verhuren? Klik hier voor vrijblijvend advies!

Nieuws

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Retailagenda voor terugdringen leegstand

Minister Kamp van Economische Zaken gaat samen met gemeenten, mkb en partijen als Rabobank een retailagenda opzetten. Doel van deze agenda is het terugdringen van leegstand in de retailsector. De leegstand stijgt onder andere door het opkomen van webwinkels, verandering...

10-11-2014 Nieuws

Read more

Woningeigenaren krijgen meer mogelijkhed…

Het kabinet wil de doorstroming op de woningmarkt stimuleren door woningeigenaren meer mogelijkheden te geven om tijdelijke huurcontracten te sluiten. Het wordt hierdoor mogelijk een huurcontract voor 2 jaar af te sluiten. Ook mag de woningeigenaar op grond van meer...

10-11-2014 Nieuws

Read more

Dreiging leegstand studentenkamers

Door daling in het aantal studenten en uitwonenden kan er na 2025 een tweedeling ontstaan op de markt van studentenhuisvesting. Kamers op A-locaties zullen populair blijven, maar voor kamers op C-locaties dreigt leegstand. Dit blijkt uit onderzoek van ING. De...

10-11-2014 Nieuws

Read more

Achterhoek wil worden aangemerkt als kri…

In Regio Acherhoek zijn de acht regiogemeenten in de Achterhoek vertegenwoordigd. Zij hebben minister Blok gevraagd om te worden aangemerkt als krimpregio. De vraag rees vanuit het rapport Grenzen aan de krimp. De minister krijgt in dit rapport het advies...

10-11-2014 Nieuws

Read more

Woningzoek

Leegstandswetverhuur.nl geeft informatie over het verhuren op basis van de Leegstandswet. Wilt u een woning gaan huren? Kijk dan op Woningzoek.nl.

1000 characters left