zondag 21 juli 2024
  • Toestemming bank

Standaardregels

Het vragen van toestemming aan uw bank voordat u begint met het tijdelijk verhuren van uw koopwoning is belangrijk. Als u zich aan de standaardregels houdt, gaat het krijgen van toestemming vaak vlot.

Huis Verhuren Regels: waarom moet u zich aan de standaardregels houden?
Voor banken of hypotheekverstrekkers is het belangrijk om regels op te stellen rondom het tijdelijk verhuren van koopwoningen. Het geldbedrag (de hypotheek) dat een bank een koper leent, kan namelijk altijd teruggevorderd worden door het huis te verkopen of te veilen. Bij een huis dat tijdelijk verhuurd is, gaat dat veel moeilijker. De huurders willen het huis bijvoorbeeld niet direct verlaten en bewoond is de woning veel minder waard. Bij verhuur onder de Leegstandswet is dit niet het geval. De bank heeft de zekerheid dat de huurders het huis zullen verlaten als de huurovereenkomst, op welk moment dan ook, opgezegd wordt. Bij leegstandswetverhuur gelden er andere standaardregels dan bij reguliere verhuur, waar een contract niet zomaar opgezegd kan worden.

Toestemming bank: dit zijn de standaardregels
Als u een vergunning bij uw gemeente aanvraagt, moet u ook om toestemming bij uw bank of hypotheekverstrekker vragen. Vaak willen gemeenten zelfs voordat ze een vergunningsaanvraag accepteren een schriftelijke toestemming van de bank inzien. Een bank kan dan voorstellen om de huuropbrengsten te gebruiken voor het aflossen van de resterende hypotheekschuld. Ook verhogen sommige banken de rente op de hypotheek. Een bank of hypotheekverstrekker kan dus bepaalde voorwaarden stellen bij tijdelijke verhuur van uw koopwoning onder de Leegstandswet. Zo ook voor appartement verhuren regels.

Standaardregels en toestemming bank, maar ook vrijheid
Naast de standaardregels waaraan u zich moet houden, de toestemming van de bank en de gemeente hebt u bij Leegstandswetverhuur ook veel vrijheid. U mag bijvoorbeeld zelf de huurprijs bepalen dmv koopwoning verhuren regels. Daardoor is Leegstandswetverhuur een goede oplossing voor huizenbezitters bij wie de verkoop nog niet opschiet.

Klik hier om informatie aan te vragen.

1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Gratis advies bij verhuren

 Hulp nodig bij verhuren? Klik hier voor vrijblijvend advies!

Nieuws

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Retailagenda voor terugdringen leegstand

Minister Kamp van Economische Zaken gaat samen met gemeenten, mkb en partijen als Rabobank een retailagenda opzetten. Doel van deze agenda is het terugdringen van leegstand in de retailsector. De leegstand stijgt onder andere door het opkomen van webwinkels, verandering...

10-11-2014 Nieuws

Read more

Woningeigenaren krijgen meer mogelijkhed…

Het kabinet wil de doorstroming op de woningmarkt stimuleren door woningeigenaren meer mogelijkheden te geven om tijdelijke huurcontracten te sluiten. Het wordt hierdoor mogelijk een huurcontract voor 2 jaar af te sluiten. Ook mag de woningeigenaar op grond van meer...

10-11-2014 Nieuws

Read more

Dreiging leegstand studentenkamers

Door daling in het aantal studenten en uitwonenden kan er na 2025 een tweedeling ontstaan op de markt van studentenhuisvesting. Kamers op A-locaties zullen populair blijven, maar voor kamers op C-locaties dreigt leegstand. Dit blijkt uit onderzoek van ING. De...

10-11-2014 Nieuws

Read more

Achterhoek wil worden aangemerkt als kri…

In Regio Acherhoek zijn de acht regiogemeenten in de Achterhoek vertegenwoordigd. Zij hebben minister Blok gevraagd om te worden aangemerkt als krimpregio. De vraag rees vanuit het rapport Grenzen aan de krimp. De minister krijgt in dit rapport het advies...

10-11-2014 Nieuws

Read more

Woningzoek

Leegstandswetverhuur.nl geeft informatie over het verhuren op basis van de Leegstandswet. Wilt u een woning gaan huren? Kijk dan op Woningzoek.nl.

1000 characters left