zondag 21 juli 2024
  • Verhuur belasting

Hypotheekrente

Het verhuren van uw koopwoning heeft voor de fiscus enkele belangrijke gevolgen; bijvoorbeeld wat betreft de hypotheekrente. Alles waaraan u moet denken vindt u hier.

Allereerst: de hypotheekrente aftrek
De hypotheekrente aftrek is een belangrijke aftrekpost voor eigenaren van een huis (die hypotheek betalen). De rente die betaald wordt voor de schuld die ontstaan is door het kopen van een eigen woning mag daardoor afgetrokken worden van het bedrag dat aangegeven wordt in box 1 (inkomsten uit werk en eigen woning). De rente die betaald is aan de bank of de hypotheekverstrekker mag dus weer afgetrokken worden van het belastbare inkomen. De hypotheekrente aftrek is voor veel huizenbezitters en kopers een zeer belangrijk financieel voordeel. 

De hypotheekrente aftrek en tijdelijk verhuren
Als u tijdelijk gaat verhuren op basis van de Leegstandswet, veranderen er voor de fiscus een aantal zaken. Zo brengt u uw woning niet meer onder in box 1, maar in box 3 (inkomen uit sparen en beleggen). Door deze verplaatsing vervallen er een aantal rechten, maar maakt u ook gebruik van nieuwe financiële voordelen. U kunt geen gebruik meer maken van de hypotheekrenteaftrek, maar het eigenwoningforfait vervalt ook. Bovendien zijn de inkomsten die u verkrijgt uit de verhuur van uw eigen woning onbelast.

Verhuur en belasting: herleving hypotheekrente aftrek
Wilt u uw koopwoning niet langer verhuren? Dan herleeft de hypotheekrente aftrek gewoon weer. Vanaf nu valt uw woning opnieuw onder box 1. Normaal gesproken is hypotheekrente aftrek alleen toepasbaar op de woning waar u zelf verblijft. Toch kunt u bij uw leegstaande woning nog een aantal jaar (het jaar waarin u verhuisd bent en maximaal drie opvolgende jaren) gebruik maken van de hypotheekrente aftrek.

Meer informatie kunt u verkrijgen door een verhuurspecialist te consulteren. Natuurlijk is begeleiding ook mogelijk. Zo profiteert u optimaal van alle financiële en fiscale voordelen van het tijdelijk verhuren van uw koopwoning op basis van de Leegstandswet.

Klik hier om informatie aan te vragen.

4.6666666666667 1 1 1 1 1 Rating 4.67 (3 Votes)

Gratis advies bij verhuren

 Hulp nodig bij verhuren? Klik hier voor vrijblijvend advies!

Nieuws

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Retailagenda voor terugdringen leegstand

Minister Kamp van Economische Zaken gaat samen met gemeenten, mkb en partijen als Rabobank een retailagenda opzetten. Doel van deze agenda is het terugdringen van leegstand in de retailsector. De leegstand stijgt onder andere door het opkomen van webwinkels, verandering...

10-11-2014 Nieuws

Read more

Woningeigenaren krijgen meer mogelijkhed…

Het kabinet wil de doorstroming op de woningmarkt stimuleren door woningeigenaren meer mogelijkheden te geven om tijdelijke huurcontracten te sluiten. Het wordt hierdoor mogelijk een huurcontract voor 2 jaar af te sluiten. Ook mag de woningeigenaar op grond van meer...

10-11-2014 Nieuws

Read more

Dreiging leegstand studentenkamers

Door daling in het aantal studenten en uitwonenden kan er na 2025 een tweedeling ontstaan op de markt van studentenhuisvesting. Kamers op A-locaties zullen populair blijven, maar voor kamers op C-locaties dreigt leegstand. Dit blijkt uit onderzoek van ING. De...

10-11-2014 Nieuws

Read more

Achterhoek wil worden aangemerkt als kri…

In Regio Acherhoek zijn de acht regiogemeenten in de Achterhoek vertegenwoordigd. Zij hebben minister Blok gevraagd om te worden aangemerkt als krimpregio. De vraag rees vanuit het rapport Grenzen aan de krimp. De minister krijgt in dit rapport het advies...

10-11-2014 Nieuws

Read more

Woningzoek

Leegstandswetverhuur.nl geeft informatie over het verhuren op basis van de Leegstandswet. Wilt u een woning gaan huren? Kijk dan op Woningzoek.nl.

1000 characters left