maandag 20 mei 2024
  • Huurcontract

Voorbeeld huurcontract

Een voorbeeld huurcontract kan heel handig zijn om een huurovereenkomst op te stellen die ervoor zorgt dat u alles juridisch gezien goed vastlegt.

Een voorbeeld huurcontract: verschillende huurovereenkomsten
De basis van elk huurcontract is in grote lijnen hetzelfde. Een huurovereenkomst die gericht is op tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandswet verschilt in het feit dat hierin expliciet vermeld staat dat het gaat om leegstandswetverhuur. Er moet daarom op gewezen worden dat de huurder geen volledige huurdersbescherming geniet. Het huurcontract kan elk moment opgezegd worden; het doel is immers het verkopen van het huis, niet het verhuren ervan. Een verhuurder geeft daarom ook aan dat het einddoel verkoop is, dan wel renovatie of sloop.

Dit is de basis van een voorbeeld huurcontract
Een voorbeeld huurcontract valt slechts in basis samen te vatten. In elk huurcontract geeft u natuurlijk aan wie u bent (de verhuurder). Vermeld uw adres, telefoonnummer en BSN. Ook specificeert u de huurder. U gaat ook in op het object dat u verhuurt; in dit geval uw koopwoning. Uit welke ruimtes bestaat het huis? Zijn er ook ruimtes die u niet wilt verhuren? Is er een tuin of een bijgebouw (zoals een garage)? Beschrijf wat de huurprijs is en hoe u die hebt samengesteld (uit bijvoorbeeld de huur, de kosten voor gas, water, licht en gemeentelijke heffingen). Ook beschrijft u het gewenste gedrag van de huurder: mogen er feestjes gegeven worden in de woning? Mag er geschilderd worden?

Een voorbeeld huurcontract voor leegstandswetverhuur
Naast deze algemene bepalingen moet u in een huurcontract ook aangeven dat u een vergunning hebt, wanneer u deze gekregen hebt en tot wanneer de vergunning geldig is. Beschrijf ook de tijdelijkheid van de huur en hoe u het vertrek van de huurders bij de verkoop van de woning voor u ziet.

Het is belangrijk om zaken rondom de Leegstandswet expliciet en precies te vermelden. Anders kan het voorkomen dat een huurder zich alsnog op de huurrechten die gelden bij reguliere verhuur kan beroepen. Het bieden van een voorbeeldcontract dat voor elk object en elke situatie geschikt is, is onmogelijk. Een huurcontract opstellen blijft maatwerk. Benader daarom een verhuurspecialist; hij of zij begeleidt u graag. 

Klik hier om informatie aan te vragen.

1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Gratis advies bij verhuren

 Hulp nodig bij verhuren? Klik hier voor vrijblijvend advies!

Nieuws

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Retailagenda voor terugdringen leegstand

Minister Kamp van Economische Zaken gaat samen met gemeenten, mkb en partijen als Rabobank een retailagenda opzetten. Doel van deze agenda is het terugdringen van leegstand in de retailsector. De leegstand stijgt onder andere door het opkomen van webwinkels, verandering...

10-11-2014 Nieuws

Read more

Woningeigenaren krijgen meer mogelijkhed…

Het kabinet wil de doorstroming op de woningmarkt stimuleren door woningeigenaren meer mogelijkheden te geven om tijdelijke huurcontracten te sluiten. Het wordt hierdoor mogelijk een huurcontract voor 2 jaar af te sluiten. Ook mag de woningeigenaar op grond van meer...

10-11-2014 Nieuws

Read more

Dreiging leegstand studentenkamers

Door daling in het aantal studenten en uitwonenden kan er na 2025 een tweedeling ontstaan op de markt van studentenhuisvesting. Kamers op A-locaties zullen populair blijven, maar voor kamers op C-locaties dreigt leegstand. Dit blijkt uit onderzoek van ING. De...

10-11-2014 Nieuws

Read more

Achterhoek wil worden aangemerkt als kri…

In Regio Acherhoek zijn de acht regiogemeenten in de Achterhoek vertegenwoordigd. Zij hebben minister Blok gevraagd om te worden aangemerkt als krimpregio. De vraag rees vanuit het rapport Grenzen aan de krimp. De minister krijgt in dit rapport het advies...

10-11-2014 Nieuws

Read more

Woningzoek

Leegstandswetverhuur.nl geeft informatie over het verhuren op basis van de Leegstandswet. Wilt u een woning gaan huren? Kijk dan op Woningzoek.nl.

1000 characters left