vrijdag 22 maart 2019

Leegstandswet vergunning aanvragen Zwolle

Bij het Stadskantoor aan het Lübeckplein 2 kunt u een vergunning voor verhuren op basis van de Leegstandswet gemeente Zwolle aanvragen. Veilig verhuren doet u door op de regels te letten!

Leegstandswetvergunning Zwolle

Met een vergunning voor het tijdelijk verhuren van uw koopwoning op basis van de Leegstandswet kunt u ervoor zorgen dat huurders geen gebruik kunnen maken van het huurdersrecht. In de reguliere verhuur kan een verhuurder een huurovereenkomst niet zomaar beëindigen. Door deze regeling worden huurders beschermd: ze kunnen niet zomaar op straat komen te staan. Bij verhuur onder de Leegstandswet Zwolle mag een huurcontract wel beëindigd worden. U dient daarbij wel rekening te houden met een opzegtermijn van drie maanden. Na deze periode kunt u de woning dus vlot opleveren aan de kopers van uw huis. Verhuur onder Leegstandswet is wel aan enkele regels gebonden. 

 

Vergunning aanvragen Zwolle

Voordat u kunt gaan verhuren is een vergunning belangrijk. De kosten vergunning Zwolle bedragen € 134,00. Bij de aanvraag van uw vergunning moet u voldoen aan enkele voorwaarden:

• Het huis moet te koop staan;

• De woning moet leegstaan op het moment van het aanvragen van de vergunning;

• Het huis is het afgelopen jaar bewoond geweest en is in de vorige tien jaar maximaal drie jaar verhuurd (geldt niet voor nieuwbouw).

Het college van burgemeester en wethouders beslist over uw aanvraag. Dat kan enkele weken in beslag nemen. Vergeet u niet om kopieën van het bewijs van eigendom op te sturen. Hieronder verstaat de gemeente de hypotheekakte of het akkoord van de hypotheekverstrekker of bank en het eigendomsbewijs van het kadaster.

Wilt u de zekerheid hebben dat u de vergunning correct heeft aangevraagd en dat het huurcontract rechtsgeldig is? Via deze link kunt u een lokale makelaar vrijblijvend om advies vragen!

 

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (2 Votes)

Gratis advies bij verhuren

 Hulp nodig bij verhuren? Klik hier voor vrijblijvend advies!

Nieuws

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Retailagenda voor terugdringen leegstand

Minister Kamp van Economische Zaken gaat samen met gemeenten, mkb en partijen als Rabobank een retailagenda opzetten. Doel van deze agenda is het terugdringen van leegstand in de retailsector. De leegstand stijgt onder andere door het opkomen van webwinkels, verandering...

10-11-2014 Nieuws

Read more

Woningeigenaren krijgen meer mogelijkhed…

Het kabinet wil de doorstroming op de woningmarkt stimuleren door woningeigenaren meer mogelijkheden te geven om tijdelijke huurcontracten te sluiten. Het wordt hierdoor mogelijk een huurcontract voor 2 jaar af te sluiten. Ook mag de woningeigenaar op grond van meer...

10-11-2014 Nieuws

Read more

Dreiging leegstand studentenkamers

Door daling in het aantal studenten en uitwonenden kan er na 2025 een tweedeling ontstaan op de markt van studentenhuisvesting. Kamers op A-locaties zullen populair blijven, maar voor kamers op C-locaties dreigt leegstand. Dit blijkt uit onderzoek van ING. De...

10-11-2014 Nieuws

Read more

Achterhoek wil worden aangemerkt als kri…

In Regio Acherhoek zijn de acht regiogemeenten in de Achterhoek vertegenwoordigd. Zij hebben minister Blok gevraagd om te worden aangemerkt als krimpregio. De vraag rees vanuit het rapport Grenzen aan de krimp. De minister krijgt in dit rapport het advies...

10-11-2014 Nieuws

Read more

Woningzoek

Leegstandswetverhuur.nl geeft informatie over het verhuren op basis van de Leegstandswet. Wilt u een woning gaan huren? Kijk dan op Woningzoek.nl.

1000 characters left